Ability Aggressive

Financial Services

  • Headquarters: NA

Phone: NA

Founded: NA

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About Ability Aggressive

Ability Asset Management är ett svenskt oberoende fondbolag som erbjuder fondförvaltning genom specialfonden Ability Hedge, sa ... mt kundanpassad diskretionär förvaltning. Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär. Ability är oberoende, självständigt och efterstävar kvalitet i varje byggsten. I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer offensiva när omständigheterna är gynnsamma. Förvaltarna har en mångårig erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut och fondens ansvarige förvaltare, Tony Ugrina, har lagt ned ett flerårigt och mycket omfattande arbete på att utveckla och förfina ett antal metoder och modeller som är baserade på matematisk, kvantitativ och statistisk analys. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At Ability Aggressive

Reach Decision Makers At
Ability Aggressive

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding Ability Aggressive

What is Ability Aggressive’s industry?

Ability Aggressive is in the industry of: Financial Services

What is Ability Aggressive’s official website?

Ability Aggressive’s official website is www.abilityaggressive.se

How many employees are working in Ability Aggressive?

Ability Aggressive has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz