ABILE, arquitectura i enginyeria

Architecture & Planning

  • Headquarters: Avinguda President Companys, 254, Badalona, Barcelona, Spain, 08915

Phone: +34934586448

Website: www.abile.cat

Founded: 2007

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About ABILE, arquitectura i enginyeria

Despatx tècnic amb la finalitat de prestar serveis d’arquitectura i enginyeria des de la vessant tècnica, ja sigui en fase d ... e diagnosi, de projecte o d’execució de les obres. Amb capacitat de donar un servei parcial o integral, segons les necessitats de cada cas i amb l’objectiu que els serveis tinguin l’abast i la flexibilitat que l’ocasió requereixi, formant part del grup SCO 2002, SLP. ...Fruit de la tendència laboral actual, s'especialitza en treballs de Rehabilitació i Reforma, havent estudiat un Postgrau de Patologies i Estudis Estructurals d'edificacions Existents, el que pot aportar major experiència al servei que demanin certes finques, davant la deterioració dels seus edificis i la necessitat de conservar-los i manternir-los en condicions òptimes. Experiència amb l'Administració i les Institucions de les que pot dependre el desenvolupament dels objectius des d'un punt de vista legal (llicències, subvencions, visats, etc). Prestació de serveis: Projectes d'arquitectura i construcció Direcció d'obra i d’execució de les obres Control de qualitat de les obres Amidaments i pressupostos en fase de projecte i obra (TCQ) Plans de control de qualitat Plans de gestió de residus Coordinació de seguretat i salut Estudis de seguretat i salut Coordinacions de seguretat i salut Plans de seguretat i salut Assessorament en matèria de seguretat i salut i Organització d’obres Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABILE, arquitectura i enginyeria

Reach Decision Makers At
ABILE, arquitectura i enginyeria

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABILE, arquitectura i enginyeria

Where are ABILE, arquitectura i enginyeria’s headquarters?

ABILE, arquitectura i enginyeria’s headquarters are in Avinguda President Companys, 254, Badalona, Barcelona, Spain, 08915

What is ABILE, arquitectura i enginyeria’s industry?

ABILE, arquitectura i enginyeria is in the industry of: Architecture & Planning

What is ABILE, arquitectura i enginyeria’s phone number?

ABILE, arquitectura i enginyeria’s phone number is +34934586448


What is ABILE, arquitectura i enginyeria’s official website?

ABILE, arquitectura i enginyeria’s official website is www.abile.cat

How many employees are working in ABILE, arquitectura i enginyeria?

ABILE, arquitectura i enginyeria has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz