Abi Serwkom

Computer Networking

  • Headquarters: al. Roździeńskiego 88a, Katowice, Poland, 40-203

Phone: +48322596661

Founded: 1992

Employees: 11-50

Stock Exchange: NA

About Abi Serwkom

ABI Serwkom - rozwiazania dokumentowe W dzisiejszych czasach technologia cyfrowa oraz decentralizacja źródeł informacj ... i ma szereg zalet ale i wady, o których każdy z nas miał okazję wielokrotnie się przekonać. Osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska zmuszone są do przyswajania setek informacji by zapewnić sobie kontrolę nad sytuacją w firmie. Dyrektorzy finansowi, prezesi zarządów czy dyrektorzy generalni, codziennie przeglądają setki dokumentów. Dostęp do informacji przestał być problemem. Obecnie zagadnieniem kluczowym dla większości firm jest dotarcie do właściwych informacji, co więcej, we właściwej formie, miejscu i czasie. Dokumenty wspierają każdy aspekt funkcjonowania jednostki gospodarczej. Inspirują do działania, pomagają podjąć decyzję, są potwierdzeniem, zgodą, odmową. Wystarczy pomyśleć o fakturach, wnioskach, podaniach, formularzach i wielu innych. Oprócz oficjalnych dokumentów będą to również faksy, listy poczty elektronicznej, wydruki, kopie czy raporty. Przy tym każda forma jest ważna. Tylko właściwe dokumenty uzyskują właściwe rezultaty. By firma mogła się dynamicznie rozwijać musi optymalizować model swojej pracy, szczególnie pod względem kosztów. Fakt ciągłego zwiększania się ilości informacji oraz dynamicznego wzrostu liczby drukowanych dokumentów oznacza dla firm konieczność posiadania przejrzystej strategii zarządzania obiegiem dokumentów. Nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również na jutro. Proponujemy Państwu rozwiązania, które będą pomocne w optymalizacji systemu i tworzeniu strategii związanej z obiegiem dokumentów. Oferujemy również rozwiązania sprzętowe oraz zaplecze techniczne w tym zakresie. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At Abi Serwkom

Reach Decision Makers At
Abi Serwkom

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding Abi Serwkom

Where are Abi Serwkom’s headquarters?

Abi Serwkom’s headquarters are in al. Roździeńskiego 88a, Katowice, Poland, 40-203

What is Abi Serwkom’s industry?

Abi Serwkom is in the industry of: Computer Networking

What is Abi Serwkom’s phone number?

Abi Serwkom’s phone number is +48322596661


What is Abi Serwkom’s official website?

Abi Serwkom’s official website is www.abiserwkom.eu

How many employees are working in Abi Serwkom?

Abi Serwkom has 11-50 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz