ABF Vuxenutbildning

Higher Education

  • Headquarters: NA

Phone: NA

Website: www.abfvux.se

Founded: 1997

Employees: 51-200

Stock Exchange: NA

About ABF Vuxenutbildning

ABF Vux är ett kompetensutvecklingsföretag som erbjuder vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser med utgångspunkt i samh ... llets behov. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare och studerande. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildning på uppdrag av MYH. Inom ABF Jobb, en del av ABF Vux, erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Stöd och matchning via Arbetsförmedlingen. ABF Vux ägs av studieförbundsavdelningen ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sedan 1997. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABF Vuxenutbildning

Reach Decision Makers At
ABF Vuxenutbildning

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABF Vuxenutbildning

What is ABF Vuxenutbildning’s industry?

ABF Vuxenutbildning is in the industry of: Higher Education

What is ABF Vuxenutbildning’s official website?

ABF Vuxenutbildning’s official website is www.abfvux.se

How many employees are working in ABF Vuxenutbildning?

ABF Vuxenutbildning has 51-200 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz