ABEPO

Professional Training & Coaching

  • Headquarters: NA

Phone: NA

Website: www.abepo.cz

Founded: 2010

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About ABEPO

Nabízíme kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Služby od ... konzultací ke konkrétním případům a situacím, přes dodavatelské zajištění (outsourcing) oblastí BOZP a PO v rozsahu legislativních požadavků, vypracování potřebné dokumentace BOZP a PO, až po zajištění odborných školení, prohlídek, kontrol a revizí. Společnost ABEPO působí na trhu od r. 2010. Jsme skupina zkušených bezpečnostních techniků a techniků PO s odbornou způsobilostí. Naším působištěm je Plzeň a Plzeňsko, ale také střední Čechy a Praha. V oblastech BOZP a PO máme mnohaleté zkušenosti. I přesto klademe důraz na soustavné zvyšování kvalifikace a rozšiřování odbornosti, bez čehož by i sebezkušenější bezpečnostní technik při neustále se měnící legislativě v krátké době profesně zaostal. V současnosti zajišťujeme dodavatelsky oblasti BOZP a PO v několika desítkách menších i větších organizací v oborech od administrativy přes školství, obchod, výrobní firmy až po zemědělské podniky. Disponujeme propracovaným systémem dokumentace, kterou vyžadují na zaměstnavateli platné právní předpisy a kterou implementujeme ve smluvních organizacích, nebo zajišťujeme její jednorázové zpracování na míru potřebám konkrétní společnosti s možností následného udržování v aktuálním stavu. Našimi devizami jsou: odbornost, odborná způsobilost, profesionalita, zkušenost, věcnost a objektivnost, aktuálnost, rychlost a obětavost, zodpovědnost, komplexnost, vstřícnost a operativnost. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABEPO

Reach Decision Makers At
ABEPO

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABEPO

What is ABEPO’s industry?

ABEPO is in the industry of: Professional Training & Coaching

What is ABEPO’s official website?

ABEPO’s official website is www.abepo.cz

How many employees are working in ABEPO?

ABEPO has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz