Abeja Coatrimedia

Professional Training & Coaching

  • Headquarters: NA

Phone: NA

Website: www.abeja.nl

Founded: 2016

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About Abeja Coatrimedia

Resultaatgericht begeleiden door de inzet van een gouden driehoek van coaching, training en mediation. Is er in jouw organis ... atie sprake van magere (team-)prestaties? Ervaar je lusteloosheid of concentratieverlies en daarnaast oververmoeidheid of overbelasting? Hangt er een (dreigend) conflict in de lucht? Dit kan ontstaan door verschillende factoren. Bijvoorbeeld door een onplezierige ervaring, door een (te) hoge werkdruk of door een onrustige situatie. Dit kan thuis, maar ook op het werk zijn. Waar de één behoefte heeft aan even rust nemen, heeft de ander juist baat bij een goed gesprek. Goede resultaatgerichte begeleiding van een coach of Mediator of een gerichte (team)training kan dan het verschil maken. Dit is precies waar Abeja Coatrimedia waarde toevoegt. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At Abeja Coatrimedia

Reach Decision Makers At
Abeja Coatrimedia

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding Abeja Coatrimedia

What is Abeja Coatrimedia’s industry?

Abeja Coatrimedia is in the industry of: Professional Training & Coaching

What is Abeja Coatrimedia’s official website?

Abeja Coatrimedia’s official website is www.abeja.nl

How many employees are working in Abeja Coatrimedia?

Abeja Coatrimedia has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz