ABconnect -- łączymy wiedzę

Professional Training & Coaching

  • Headquarters: Wrocław, Warsaw, Poland

Phone: NA

Founded: 2011

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About ABconnect -- łączymy wiedzę

[PL] ABconnect oferuje szkolenia językowe dla firm, a także indywidualne kursy dla osób dorosłych. Specjalizujemy się w k ... ursach języka biznesowego i specjalistycznego. Nasze szkolenia kierujemy do menedżerów, pracowników szczebla średniego oraz niższego. Szkolimy także osoby poszukujące pracy lub wkraczające dopiero na rynek pracy. [EN] ABconnect provides language learning opportunities for companies and individuals. We specialise in business-oriented courses for professionals at senior and medium-managerial levels, as well as specialist courses in business areas of interest to you. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABconnect -- łączymy wiedzę

Reach Decision Makers At
ABconnect -- łączymy wiedzę

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABconnect -- łączymy wiedzę

Where are ABconnect -- łączymy wiedzę’s headquarters?

ABconnect -- łączymy wiedzę’s headquarters are in Wrocław, Warsaw, Poland

What is ABconnect -- łączymy wiedzę’s industry?

ABconnect -- łączymy wiedzę is in the industry of: Professional Training & Coaching

What is ABconnect -- łączymy wiedzę’s official website?

ABconnect -- łączymy wiedzę’s official website is www.abconnect.pl

How many employees are working in ABconnect -- łączymy wiedzę?

ABconnect -- łączymy wiedzę has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz