ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.

Financial Services

  • Headquarters: Dunajska 101, Ljubljana, Slovenia, 2000

Phone: NA

Founded: 1994

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.

Pretežen del naše dejavnosti je osredotočen na revizijo računovodskih izkazov, ki je opredeljena z Zakonom o gospodarskih dr ... užbah. Namen revizije računovodskih izkazov je podati mnenje, da računovodski izkazi podajajo resnično in pošteno sliko premoženjskega in finančnega stanja ter poslovnega izida podjetja. Revizija računovodskih izkazov mora biti opravljena v skladu s splošno sprejetimi načeli in smernicami. Način in obseg pri posameznem podjetju mora biti določen glede na lastnosti posameznega podjetja. Pri tem je treba upoštevati računovodsko predpostavko pomembnosti, upoštevane računovodske predpostavke, občutljiva področja poslovanja, tveganje, da računovodski izkazi vsebujejo napake, predpise posameznih držav in aktivnosti interne revizije. Revizija poslovanja in ovrednotenje sistema notranjih kontrol je veliko širše in vsebinsko obsežnejše področje revizije kot je revizija računovodskih izkazov. Pri teh dveh oblikah revizije se posveča veliko večja pozornost vsebini za doseganje učinkovitega poslovanja. Izvajanje notranjih revizij v javnem sektorju se izvaja v primeru, da organizacija javnega sektorja nima zaposlenega lasnega notranjega revizorja, mora pa v skladu z zakonodajo zagotoviti službo notranje revizije. Ostale oblike revizije, kot so revizije stvarnih vložkov in dokapitalizacije, revizije v primerih prisilne poravnave, itd. so opredeljene z zakonodajo in jih naročnik naroča v primeru, da nastop situacijo, ki to zahteva. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.

Reach Decision Makers At
ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.

Where are ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.’s headquarters?

ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.’s headquarters are in Dunajska 101, Ljubljana, Slovenia, 2000

What is ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.’s industry?

ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. is in the industry of: Financial Services

What is ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.’s official website?

ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.’s official website is www.abc-revizija.si

How many employees are working in ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.?

ABC revizije, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz