ABC Koleji

Education Management

  • Headquarters: NA

Phone: NA

Website: www.abc.k12.tr

Founded: 2013

Employees: 201-1000

Stock Exchange: NA

About ABC Koleji

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bu değişim toplumsal yaşamı da ... etkilemektedir. Yaşanan bu gelişmeler nitelikli bireylere duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. ABC Okulları nitelikli ve bilgili bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim ve yaşam boyu öğrenim ilkesini temel alan ABC Okulları, öğrencilerinin öncelikle araştırmayı ve öğrenmeyi öğrenmelerini hedeflemektedir. ABC Okulları'nın eğitim felsefesi ulusal değerlerden evrensel değerlere uzanmaktadır. Öğrencilerinin toplumsal sorumluluklarının bilincinde, katılımcı, takım çalışmasının önemini kavramış, nitelikli bir yaşam süren gençler haline gelmesini amaçlayan ABC Okulları bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Eğitim ve öğretimin sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığına inanan ABC Okulları öğrencilerinin bireysel gelişimini desteklemektir. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABC Koleji

Reach Decision Makers At
ABC Koleji

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABC Koleji

What is ABC Koleji’s industry?

ABC Koleji is in the industry of: Education Management

What is ABC Koleji’s official website?

ABC Koleji’s official website is www.abc.k12.tr

How many employees are working in ABC Koleji?

ABC Koleji has 201-1000 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz