ABC Business Connect

Investment Management

  • Headquarters: Da Costasingel 31, Nederland, Zuid Holland, Netherlands, 2902 AC

Phone: NA

Founded: 2015

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About ABC Business Connect

Stichting ABC Business Connect heeft zich ten doel gesteld om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren Het is een initi ... atief van drie ondernemers die hun kennis op verschillende terreinen hebben opgebouwd en samengevlochten. ABC Business Connect focust op creatieve mensen, die hun idee graag willen ontwikkelen. Kansen voor innovatieve ideeën Het team van ABC Business Connect beoordeelt niet alleen het idee maar werkt volgens een beproefde methode, waarbij gekeken wordt naar de persoon en de onderneming. Verbinden Een methode die ABC Busines Connect nastreeft, is het verbinden van een idee aan een ervaren ondernemer of een reeds bestaande onderneming. Zo bereiken we een win-win situatie. De Willie Wortel ziet zijn idee verwezenlijkt worden terwijl de ondernemer kansen ziet om zijn marktpositie te verbeteren. Organiseren ABC Business Connect zorgt ervoor dat elk bedrijf fundamenteel goed wordt in alle facetten van de bedrijfsvoering. Daarnaast worden ondernemers gedurende de eerste 5 jaren begeleid, om ze bewust te maken van mogelijke valkuilen en natuurlijk ook marktmogelijkheden, daarmee de kansen op succes wordt vergroot. De tijd dat ondernemers en uitvinders hun 5-jarige bestaan niet behalen door mismanagement, te weinig afzet of gebrek aan geld is, voor wat betreft de woordvoerder van Stichting ABC Business Connect, nu definitief voorbij. ABC Business Connect helpt ook bij bestaande organisaties, die willen groeien, of overgenomen wensen te worden, of juist hun activiteiten moeten staken vanwege gebrek aan opvolging. De teamleden van ABC Business Connect putten uit een zeer groot en langjarig netwerk en bedenken bij voorkeur creatieve oplossingen, waarbij belangrijke vraagstukken worden geanalyseerd en beantwoord. Daarnaast helpt ABC Business Connect investeerders aan de juiste beleggingen. Met de mogelijkheid van een investeringsfonds en het verzekeren van het ingelegde geld worden de risico’s gedragen door alle partijen. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABC Business Connect

Reach Decision Makers At
ABC Business Connect

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABC Business Connect

Where are ABC Business Connect’s headquarters?

ABC Business Connect’s headquarters are in Da Costasingel 31, Nederland, Zuid Holland, Netherlands, 2902 AC

What is ABC Business Connect’s industry?

ABC Business Connect is in the industry of: Investment Management

What is ABC Business Connect’s official website?

ABC Business Connect’s official website is www.abcbusinessconnect.com

How many employees are working in ABC Business Connect?

ABC Business Connect has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz