1:a Västmanlandsfonden

Venture Capital & Private Equity

  • Headquarters: Linslagargränd 1, Västerås, 721 30

Phone: +1214702025

Founded: 2010

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About 1:a Västmanlandsfonden

Västmanlandsfonden är en fond som investerar i drivna entreprenörer och affärsmodeller för tillväxt i Västmanlandsregione ... n. Fonden erbjuder försådd- och såddkapital till entreprenörer som har en ambition att bygga tillväxtbolag och som befinner sig i början av sin resa. Vi är villiga att ta risk om du som entreprenör är villig att göra detsamma. När vi investerar så lägger vi stor vikt vid entreprenörens driv, som tillämpar kunddriven affärs- och produktutveckling och som har en unik och/eller innovativ produkt/ tjänst. Västmanlandsfonden är en del av Västmanlands innovationssystem och samverkar med andra regionala aktörer såsom Länsstyrelsen, FoU-rådet, Västerås Science Park, inkubatorn Create, Mälardalens Högskola och Robotdalen för att nämna några. Vi vill skapa förutsättningar för entreprenörer att komma vidare i sitt bolagsbyggande – vi vill göra skillnad! Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At 1:a Västmanlandsfonden

Reach Decision Makers At
1:a Västmanlandsfonden

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding 1:a Västmanlandsfonden

Where are 1:a Västmanlandsfonden’s headquarters?

1:a Västmanlandsfonden’s headquarters are in Linslagargränd 1, Västerås, 721 30

What is 1:a Västmanlandsfonden’s industry?

1:a Västmanlandsfonden is in the industry of: Venture Capital & Private Equity

What is 1:a Västmanlandsfonden’s phone number?

1:a Västmanlandsfonden’s phone number is +1214702025


What is 1:a Västmanlandsfonden’s official website?

1:a Västmanlandsfonden’s official website is www.vastmanlandsfonden.com

How many employees are working in 1:a Västmanlandsfonden?

1:a Västmanlandsfonden has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz