080 ARQUITECTURA

Architecture & Planning

  • Headquarters: NA

Phone: NA

Website: www.080arq.com

Founded: 2010

Employees: 11-50

Stock Exchange: NA

About 080 ARQUITECTURA

080 ARQUITECTURA neix a partir de la voluntat de Josep Mª Gutierrez Noguera, fundador i director general de rga arquitectes, de ... crear una nova societat oberta d’arquitectes amb interessos comuns i continuar reforçant els criteris d'actuació que sempre han distingit la seva activitat professional: • El treball en equip amb intercanvi d’idees per a poder fer front a la complexitat dels projectes i garantir la seva qualitat. • Entendre l’arquitectura com un fet cultural, conscient de la seva dimensió pública, i abordada des de la complexitat del contacte amb la realitat, l’ús i l’administració equilibrada dels recursos tècnics, energètics i econòmics. • Estimular la formació i l’experimentació projectual com a font d’innovació i de qualitat del producte. • Continuar amb els criteris d’austeritat, contenció, rigor i complexitat formal que sempre han caracteritzat la bona arquitectura. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At 080 ARQUITECTURA

Reach Decision Makers At
080 ARQUITECTURA

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding 080 ARQUITECTURA

What is 080 ARQUITECTURA’s industry?

080 ARQUITECTURA is in the industry of: Architecture & Planning

What is 080 ARQUITECTURA’s official website?

080 ARQUITECTURA’s official website is www.080arq.com

How many employees are working in 080 ARQUITECTURA?

080 ARQUITECTURA has 11-50 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz