045 Bewind & Beheer

Financial Services

  • Headquarters: Heerlen, Netherlands

Phone: NA

Founded: 2017

Employees: 0-10

Stock Exchange: NA

About 045 Bewind & Beheer

045 Bewind & Beheer is een jonge & professionele organisatie, gevestigd in Heerlen (Zuid-Limburg). Onze diensten zijn gericht op ... het behartigen van de financiële belangen en het creëren van rust in de financiële huishouding voor mensen die dat vanwege leeftijd, sociale, medische en/of psychische omstandigheden of door schulden niet (meer) kunnen of willen. Het is voor u een hele stap om het beheer van uw financiën over te laten aan een ander. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er met al onze cliënten een vertrouwensband ontstaat. Dit doen we door op een respectvolle, open en eerlijke manier te communiceren en door transparant, betrokken en toegankelijk te zijn. Waarom 045 Bewind & Beheer? • Wij hebben regelmatig contact met onze cliënten; • Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen; • Wij zijn eerlijk & duidelijk tegen onze cliënten; • Wij communiceren met onze cliënten; • Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter; • Wij zijn goed bereikbaar voor onze cliënten; • Wij behartigen uw financiële belangen alsof het onze eigen financiële belangen zijn; • Wij hebben een juridische achtergrond. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At 045 Bewind & Beheer

Reach Decision Makers At
045 Bewind & Beheer

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding 045 Bewind & Beheer

Where are 045 Bewind & Beheer’s headquarters?

045 Bewind & Beheer’s headquarters are in Heerlen, Netherlands

What is 045 Bewind & Beheer’s industry?

045 Bewind & Beheer is in the industry of: Financial Services

What is 045 Bewind & Beheer’s official website?

045 Bewind & Beheer’s official website is www.045bewind.nl

How many employees are working in 045 Bewind & Beheer?

045 Bewind & Beheer has 0-10 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz