ABF

Non-Profit Organization Management

  • Headquarters: Vester Farimagsgade 1, 8. sal, København V, Denmark, 1606 København V

Phone: +4533862830

Website: www.abf-rep.dk

Founded: 1974

Employees: 201-1000

Stock Exchange: NA

SIC Code: 4213  

About ABF

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) - Interesseorganisationen for de private andelsboligforeninger. ABF's ... formål er at varetage private andelsboligforeningers interesser på det politiske og lovgivningsmæssige plan og fremme udbredelsen af andelsboligen som boform. Derudover tilbyder ABF en række aktiviteter til medlemmerne, som kan hjælpe og kvalificere dem til på bedst mulig vis at varetage deres opgaver i andelsboligforeningen. ABF er bygget på demokratiske principper. Det betyder, at det er vores medlemmer, som bestemmer, hvilke områder vi skal arbejde med. Det er også medlemmerne, der godkender ABF's politiske målsætninger. Show more

Join Ampliz To Reach Decision Makers At ABF

Reach Decision Makers At
ABF

Book a Demo

Frequently Asked Questions Regarding ABF

Where are ABF’s headquarters?

ABF’s headquarters are in Vester Farimagsgade 1, 8. sal, København V, Denmark, 1606 København V

What is ABF’s industry?

ABF is in the industry of: Non-Profit Organization Management

What is ABF’s phone number?

ABF’s phone number is +4533862830


What is ABF’s official website?

ABF’s official website is www.abf-rep.dk

What is ABF’s SIC code?

ABF’s SIC: 4213

How many employees are working in ABF?

ABF has 201-1000 employees

Company_logo Company Directory Search
Company_logo
Reach your target accounts faster with Ampliz